Bilibili换视频源后弹幕迁移教程

b站bilibili作为国内最良心的无广告视频网站,很多网友愿意在这里分享自制视频。ChromeBa也有在哔哩哔哩上传视频,但是遇到过分享的视频积累的大量弹幕之后,对原视频做了改动重新上传,发现弹幕没了。如果你也有同样的困惑,Bilibili换视频源后弹幕迁移教程会对你有所帮助。

Bilibili换视频源后弹幕迁移教程

1、编辑已成功发布的视频稿件,上传新视频后再删除将要被替换的视频。编辑完稿件信息提交审核。

2、视频稿件通过审核后,点击稿件右侧【●●●】→弹幕管理

 

同个稿件,我删除太多次了。不过可以通过删除时间来确定要转移哪个视频下的字幕

弹幕打算迁移到哪个视频,选择后点击确定迁移。然后等待系统处理即可。

未经允许不得转载:BINCODE » Bilibili换视频源后弹幕迁移教程

赞 (0)